Vår vision

ELM-Eket vill vara en bärare av Guds erbjudande om frälsning för alla människor. Vår vision är att Jesus ska bli känd, trodd och älskad. Vi hoppas att vårt missionshus ska få vara en plats där Gud kan tala till oss genom sitt ord och där vi får komma med våra tankar och böner, våra lovsånger och våra bekymmer.

Vår förening vill vara ett andligt hem där vi kan få hjälp att bli kvar hos Jesus. Vi vill också skapa en god gemenskap mellan människor i alla åldrar och ge uppmuntran och frimodighet att leva som kristen. ELM-Eket vill vara med och sprida det glada budskapet att Jesus är Guds Son och alla människors Frälsare så att ännu fler kan komma till en personlig och levande tro på honom.

Anslagstavlan

Corona-info

P.g.a de nya direktiven från regeringen i Corona-frågan har styrelsen bestämt att vi inte ska samlas till söndagsmöten framöver.

Däremot ska vi försöka ha de söndagsmöten som vi är ansvariga för i Närradion, men då bara med mötesledare, predikant, musiker och några sångare.

Vi tycker det är ekstra viktigt att närradion fungerar i dessa tider. Detta förutsätter att predikanten vill och har möjlighet att komma och att det finns några som kan ställa upp med musik och sång.

 

Hobbyn fortsätter så länge skolan är igång.

 

Bönemötena fortsätter som vanligt.

 

Kyrkan kommer sända gudstjänster i närradion utan besökare i kyrkan. Man kommer även sända kvällsandakter Måndag till Lördag med början 30/3.

 

Be för läget och ta hand om varandra.

/Syrelsen

Dagens vers

Hitta hit