Vår identitet

ELM-Eket tillhör den evangelisk-lutherska trosriktningen.  Vi är ingen frikyrka utan en missionsförening, dvs. de flesta av våra medlemmar är också medlemmar i Svenska kyrkan, vi går till nattvarden, vi gifter oss där och våra barn döps där.

Vi har alltså ingen egen ”präst” även om det förekommer att präster predikar vid våra möten.
Våra rötter finns i de stora väckelser som förekom i vårt land i slutet av 1800-talet. Organisatoriskt är vi knutna till Evangelisk Luthersk Mission, ELM som är en rörelse bestående av anslutna föreningar, församlingar och enskilda medlemmar. Vi är med och stödjer den utlandsmission som ELM bedriver.

 

Vi utgår från att Bibeln är trovärdig och sätter oss inte över det som står i den, utan tror att Gud vill tala till oss genom den idag. Den apostoliska trosbekännelsen som har sitt ursprung på 200-talet är en bra sammanfattning av vår tro:

 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,

himmelens och jordens skapare.

 

Vi tror också på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma

levande och döda.

 

Vi tror också på den helige Ande,

en helig, allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Anslagstavlan

Corona-info

P.g.a de nya direktiven från regeringen i Corona-frågan har styrelsen bestämt att vi inte ska samlas till söndagsmöten framöver.

Däremot ska vi försöka ha de söndagsmöten som vi är ansvariga för i Närradion, men då bara med mötesledare, predikant, musiker och några sångare.

Vi tycker det är ekstra viktigt att närradion fungerar i dessa tider. Detta förutsätter att predikanten vill och har möjlighet att komma och att det finns några som kan ställa upp med musik och sång.

 

Hobbyn fortsätter så länge skolan är igång.

 

Bönemötena fortsätter som vanligt.

 

Kyrkan kommer sända gudstjänster i närradion utan besökare i kyrkan. Man kommer även sända kvällsandakter Måndag till Lördag med början 30/3.

 

Be för läget och ta hand om varandra.

/Syrelsen

Dagens vers

Hitta hit