Vår identitet

ELM-Eket tillhör den evangelisk-lutherska trosriktningen.  Vi är ingen frikyrka utan en missionsförening, dvs. de flesta av våra medlemmar är också medlemmar i Svenska kyrkan, vi går till nattvarden, vi gifter oss där och våra barn döps där.

Vi har alltså ingen egen ”präst” även om det förekommer att präster predikar vid våra möten.
Våra rötter finns i de stora väckelser som förekom i vårt land i slutet av 1800-talet. Organisatoriskt är vi knutna till Evangelisk Luthersk Mission, ELM som är en rörelse bestående av anslutna föreningar, församlingar och enskilda medlemmar. Vi är med och stödjer den utlandsmission som ELM bedriver.

 

Vi utgår från att Bibeln är trovärdig och sätter oss inte över det som står i den, utan tror att Gud vill tala till oss genom den idag. Den apostoliska trosbekännelsen som har sitt ursprung på 200-talet är en bra sammanfattning av vår tro:

 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,

himmelens och jordens skapare.

 

Vi tror också på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma

levande och döda.

 

Vi tror också på den helige Ande,

en helig, allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Anslagstavlan

Tältvecka 2022


Välkommen till tältmöte med Jesus!

I Eket bakom församlingshemmet.


Tema: Jesus säger kom till mig...
-du som känner dig orolig (torsdag)
-du som känner dig otillräcklig (fredag)
-du som längtar efter något mer (lördag)
- du som har svårt att tro (söndag)


Se tider i kalendern nedan

Dagens vers

Hitta hit