Kontakt

ELM-Eket

Stinsens väg

286 95 Eket‎

Hitta hit!

missionshuset.eket@gmail.com

Namn

 

1  Paul Nilsson

2  Per-David Nilsson

3  Anton Fjällström

4  David Hector

5  Evelina Schaste'n

6  Karsten Madvig

7  Regina Nilsson

8  Agneta Hector

9  Christer Hagelin

10  Anders Hector

Befattning

 

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Vice sekreterare

Ledamot & Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Epost

 

s.p.nilsson@telia.com

per_david@hotmail.com

antonfjallstrom@yahoo.se

davidhector@gmail.com

evelina.schasten@gmail.com

karstenmadvig@gmail.com

bobnils@hotmail.com agneta.hector@hotmail.com

christer.hagelin@telia.se

svenandershector@gmail.com

Anslagstavlan

Corona-info

 

Styrelsen har nu beslutat att öppna söndagsmötena för alla igen med begränsning på max 50 deltagare. Tillsvidare ställs bibelstudierna in

 

Hobbyn fortsätter så länge skolan är igång.

 

Bönemötena fortsätter som vanligt.

 

Be för läget och ta hand om varandra.

 

/Syrelsen

Dagens vers

Hitta hit