Kontakt

ELM-Eket

Stinsens väg

286 95 Eket‎

Hitta hit!

missionshuset.eket@gmail.com

Namn

 

1  Paul Nilsson

2  Per-David Nilsson

3  Anton Fjällström

4  David Hector

5  Agneta Hector

6  Karsten Madvig

7  Regina Nilsson

8  Evelina Schaste'n

9  Nils Nilsson

10  Anders Hector

Befattning

 

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Vice sekreterare

Ledamot & Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Epost

 

s.p.nilsson@telia.com

per_david@hotmail.com

antonfjallstrom@yahoo.se

davidhector@gmail.com

agneta.hector@hotmail.com

karstenmadvig@gmail.com

bobnils@hotmail.com evelina.schasten@gmail.com

 

svenandershector@gmail.com

Anslagstavlan

Tältvecka 2022


Välkommen till tältmöte med Jesus!

I Eket bakom församlingshemmet.


Tema: Jesus säger kom till mig...
-du som känner dig orolig (torsdag)
-du som känner dig otillräcklig (fredag)
-du som längtar efter något mer (lördag)
- du som har svårt att tro (söndag)


Se tider i kalendern nedan

Dagens vers

Hitta hit