Kontakt

ELM-Eket

Stinsens väg

286 95 Eket‎

Hitta hit!

missionshuset.eket@gmail.com

Namn

 

1  Paul Nilsson

2  Per-David Nilsson

3  Anton Fjällström

4  David Hector

5  Evelina Schaste'n

6  Karsten Madvig

7  Regina Nilsson

8  Agneta Hector

9  Christer Hagelin

10  Anders Hector

Befattning

 

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Vice sekreterare

Ledamot & Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Epost

 

s.p.nilsson@telia.com

per_david@hotmail.com

antonfjallstrom@yahoo.se

davidhector@gmail.com

evelina.schasten@gmail.com

karstenmadvig@gmail.com

bobnils@hotmail.com agneta.hector@hotmail.com

christer.hagelin@telia.se

svenandershector@gmail.com

Anslagstavlan

Corona-info

P.g.a de nya direktiven från regeringen i Corona-frågan har styrelsen bestämt att vi inte ska samlas till söndagsmöten framöver.

Däremot ska vi försöka ha de söndagsmöten som vi är ansvariga för i Närradion, men då bara med mötesledare, predikant, musiker och några sångare.

Vi tycker det är ekstra viktigt att närradion fungerar i dessa tider. Detta förutsätter att predikanten vill och har möjlighet att komma och att det finns några som kan ställa upp med musik och sång.

 

Hobbyn fortsätter så länge skolan är igång.

 

Bönemötena fortsätter som vanligt.

 

Kyrkan kommer sända gudstjänster i närradion utan besökare i kyrkan. Man kommer även sända kvällsandakter Måndag till Lördag med början 30/3.

 

Be för läget och ta hand om varandra.

/Syrelsen

Dagens vers

Hitta hit